chelmiec.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania ofertowego nr 2/2017 AES KS z dnia 31.03.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach
Zapytania ofertowego nr 2/2017 AES KS z dnia 31.03.2017 r.

LGD „Korona Sądecka” informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2017 AES KS z dnia 31.03.2017 r. dotyczące zakupu i dostawy gadżetów promocyjnych oraz nagród wpłynęło 14 ofert (w części I – 14 ofert, w części II – 2 oferty).

W ramach I części dokonano wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. Cena wybranej oferty: 3 883,60 zł brutto. Nazwa wybranego wykonawcy: Brave Design – Jacek Bartosik.

W ramach II części zapytania nie dokonano wyboru wykonawcy z uwagi na zaoferowanie kwot, które znacznie przekraczają dostępne środki finansowe przeznaczone w budżecie projektu na zakup nagród. Ponadto odrzucono 1 ofertę – w związku z niedopełnieniem warunków określonych w zapytaniu (brak zdjęć/wizualizacji nagród).

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Akademia Ekonomii Społecznej Korony Sądeckiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.