chelmiec.pl

LGD "Korona Sądecka" zakończyła nabory na granty

LGD "Korona Sądecka" zakończyła trwające od 17 lipca do 11 sierpnia 2017 roku nabory na granty w ramach następujących zakresów tematycznych:

  1. Oferta kulturalnej,
  2. Promocja przedsiębiorczości
  3. Produkty turystyczne
  4. Inicjatywy prośrodowiskowe
  5. Czas wolny dla dzieci, młodzieży i seniorów
  6. Obecnie trwa ocena wniosków.