chelmiec.pl

W CHEŁMCU POWSTANIE PIERWSZA W POWIECIE SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA.

Pomysł założenia Spółdzielni Socjalnej „Pucuś” zrodził się od wieloletnich Partnerów przy realizacji projektów unijnych jakimi są Gmina Chełmiec oraz LGD „KORONA SĄDECKA”. To właśnie osoby prawne działające na rzecz społeczności lokalnej włączą się w reintegracje zawodową i społeczną mieszkańców. Inicjatywa założenia Spółdzielnie Socjalnej „Pucuś” spotkała się z pozytywnym odzewem Rady Gminy Chełmiec jak również członków Walnego Zebrania LGD „KORONA SĄDECKA” co potwierdzają uchwały o założeniu przedsiębiorstwa społecznego. Oczywiście założenie spółdzielni, jej funkcjonowanie oraz wypracowanie zysku wiąże się z wkładem finansowym jaki jest niezbędny do przygotowania stanowisk pracy i zakupu niezbędnych maszyn. W związku z powyższym wyszukano możliwości pozyskania wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowym przedsiębiorstwie społecznym. Szkolenie oraz doradztwo dało możliwość szerszego zapoznania się z tematyką przedsiębiorstwa społecznego oraz formami wsparcia finansowego z jakiego można skorzystać przy zakładaniu spółdzielni. Otóż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Spółdzielnia Socjalna „PUCUŚ” na zatrudnienie 5 pracowników otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 104 712,30 zł. Dodatkowo na zabezpieczenie składek ZUS i US z tak zwanego wsparcia pomostowego spółdzielnia otrzyma 69 375,00 zł. Ważnym aspektem jest również możliwość wsparcia szkoleniowego już zatrudnionych pracowników przez wykwalifikowanych trenerów. Spółdzielnia Socjalna „Pucuś”, która niebawem zostanie sformalizowana, o takie dofinansowanie się stara i otrzymała wstępną akceptację dokumentów złożonych w ramach konkursu. Czym się będzie zajmować „PUCUŚ” ? Jak sama nazwa wskazuje będzie to podmiot odpowiedzialny za porządek i ład a dokładnie, zajmujący się czyszczeniem, konserwacją i pielęgnacją orlików, boisk sportowych oraz małej infrastruktury na obszarze całej Polski. Ponadto usługi pielęgnacji będą również stosowane u indywidualnego klienta doprowadzając ogrody do należytego porządku oraz pielęgnacji znajdujących się w nich roślin. Alternatywą na okres zimowy będzie odśnieżanie chodników, parkingów oraz prace porządkowe na trasach biegowych i terenach sportów zimowych. Również planuje się drobne prace remontowe szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych obiektów, które w zimie będą stanowić dodatkową usługę zarobkową spółdzielni. Do prac opisanych powyżej zakupiony zostanie niezbędny specjalistyczny sprzęt tj.

Profesjonalna maszyna do pielęgnacji boisk sztucznych składający się z ciągnika jednoosiowego, zamiatarki z pojemnikiem, równiarka rotacyjna, nośnik narzędzi, brona aktywna, szczotka wczesująca

 • kosiarka
 • lemiesz do kosiarki traktorowej
 • odśnieżarka
 • narzędzia ogrodnicze – w skład których wchodzić będą łopata grabki do liści, grabie uniwersalne, trzonek do grabi, szpadel, siekierka, sekator nożycowy mały i duży, szczotka uniwersalna, siekierka, rękawice ochronne, taczki- 2 komplety
 • urządzenie wielofunkcyjne – składające się z akcesoriów do podkaszania trawy, obcinania żywopłotu, krzewów, drzew, a także usuwania zarośli
 • podcinarka do trawy
 • myjka ciśnieniowa karcher– posiada akcesoria takie jak: lanca, szczotka, pistolet, myjka, wąż wysokociśnieniowy, adapter do węża
 • odkurzacz
 • opryskiwacz
 • drabina
 • samochód do przewozu zespołu oraz narzędzi

Spółdzielnia Socjalna „Pucuś” rozpocznie prace od listopada bieżącego roku.