chelmiec.pl

Wyniki naborów na GRANTY

W dniu 31.08.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków o powierzenie GRANTÓW w ramach naborów nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G, 5/2017/G oraz oceny operacji własnej pn." Mobilny punkt informacyjny Korony Sądeckiej".

 Poniżej prezentujemy wyniki przedmiotowej oceny oraz Protokół z posiedzenia Rady:

 1/2017/G –Oferta kulturalna

2/2017/G – Promocja przedsiębiorczości

3/2017/G – Produkty turystyczne

4/2017/G – Inicjatywy Prośrodowiskowe

5/2017/G – Czas wolny dla dzieci, młodzieży i seniorów

Do pobrania:

Protokół z posiedzenia Rady.