chelmiec.pl

Ankieta dla Beneficjentów

Badanie opinii i satysfakcji beneficjentów zmierzające do weryfikacji usług świadczonych przez LGD „KORONA SĄDECKA” i dostosowaniu ich do potrzeb społeczeństwa.