chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

 1. ,,Lato w Dolinie Kamionki"- organizacja wydarzenia kulturalnego prezentujacego lokalne dziedzictwo i tradycję.
 2. Zakup gitar oraz organizacja zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD
 3. Wyjazd Orkiestry Dętej z Librantowej na Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz doposażenie w stoje i instrumenty
 4. ,,Fenomen Paszyński"- wydanie publikacji o rzeźbach Paszyńskich oraz ich twórcach połączone z konferencją.
 5. Piknik historyczno- militarny i utworzenie ścieżki edukacyjnej
 6. Utworzenie internetowego serwisu oraz publikacji ,,Szlak przydrożnych kapliczek Korony Sądeckiej"
 7. Doposażenie orkiestry dętej w stroje zakonczone prezentacją ubioru podczas biesiady przy ognisku mieszkańców obszaru LGD "KORONA SĄDECKA"
 8. Zakup strojów ludowych dla zespołów regionalnych obszaru LGD
 9. Doposażenie w stroje Zespołu Regionalnego "Skalnik" oraz koncert kolęd w okresie świątecznym
 10. "Piękno, kultura i tradycja" - doposażenie w stroje Ludowe Koła Gospodyń Wiejskich w Kamionce Wielkiej
 11. Oferta kulturalna Koła Gospodyń Wiejskich w Siołkowej - doposażenie i utworzenie zespołu regionalnego przy KGW oraz organizacja warsztatów kulinarnych
 12. "TOTUS TUUS" - koncert organowy dedykowany Janowi Pawowi II
 13. Doposażenie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Grybów w stroje pogórzańskie i lachowskie
 14. "Korona Sądecka w hołdzie Janowi Pawłowi II"
 15. Doposażenie w elementy stroju regionalnego Koła Gospodyń Wiejskich w Krasnem Potockiem
 16. Doposażenie w stroje ludowe Koła Gospodyń Wiejskich w Chomranicach
 17. „Filmowe soboty” w OSP Klęczany – organizacja projekcji filmowych poszerzających ofertę kulturalną dla mieszkańców obszaru LGD
 18. „Imieniny Gminy Chełmiec” -organizacja imprezy prezentującej lokalną twórczość
 19. Promocja Zespołu Regionalnego Mystkowianie poprzez zakup strojów ludowych z regionu Lachów Sądeckich
 20. Doposażenie orkiestry dętej w instrumenty oraz koncert dla mieszkańców obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”
 21. Zakup strojów ludowych dla KGW Mszalnica
 22. Zakup strojów galowych dla OSP Mszalnica
 23. Zakup strojów regionalnych dla KGW Florynka
 24. Doposażenie Orkiestry Dętej OSP Florynka w mundury wyjściowe i instrumenty
 25. „Kultura inspiruje, szanuje tradycje i łączy pokolenia”
 26. Doposażenie w stroje regionalne lachowskie Zespołu Regionalnego Mszalniczanie
 27. Modernizacja sceny widowiskowej w Królowej Górnej
 28. Zakup strojów ludowych dla zespołu regionalnego w Gródku
 29. Wydanie i promocja albumu artystyczno-historycznego pt. „Cichy Memoriał – Grybowska Saga” w oparciu o murale wykonane na terenie miasta i gminy Grybów
 30. Zakup strojów galowych dla OSP Siołkowa
 31. Zakup strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego Skalnik z Kamionki Wielkiej
 32. Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie LGD Korona Sądecka, poprzez powstanie monografii wsi Mystków
 1. Organizacja czasu wolnego poprzez wyjazd grupy seniorów do miejscowości Mielno Unieście
 2. ,,Dziecięca Akademia Kompetencji Cyfrowych"- cykl szkoleń dla dzieci i młodzieży
 3. ,,Od bierności do aktywności" - organizacja czasu wolnego dla seniorów
 4. Warsztaty muzyczne oraz wycieczka dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD KORONA SĄDECKA
 5. ,,Od tradycji do współczesności - aktywne wakacje"
 6. ,,Aktywnym być i zdrowo żyć""- organizacja czasu wolnego dla seniorów
 7. ,,Młodzi kreatywni""- organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci i młodziezy z obszaru LGD
 8. Aktywne wakacje
 9. „Aktywny wolny czas”
 10. Zabawy z Ekologią
 11. Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD Korona Sądecka
 12. „Razem zagrajmy” – oferta czasu wolnego dla mieszkańców LGD
 13. Street Art. Organizacja warsztatów malarskich połączona z tworzeniem muralu
 14. „Narty dzieciom” – zimowisko dla dzieci i młodzieży z Gminy Chełmiec
 15. Z wodą za Pan brat! – nauka pływania dla dzieci i młodzieży z Gminy Chełmiec
 16. "Senior potrafi" - zajęcia artystyczne dla seniorów"
 17. FESTIWAL RADOŚCI w przedszkolach gminy Chełmiec
 18. Warsztaty haftu regionalnego dla seniorów z KGW Mszalnica
 19. Młodzi duchem - Organizacja czasu wolnego dla seniorów
 20. Warsztaty kulinarne dla seniorów z obszaru LGD Korona Sądecka
 21. Panie z KGW nowoczesne i eleganckie, ale wierne tradycji – organizacja warsztatów kulinarnych i kosmetycznych dla seniorów
 22. Przyjemne z pożytecznym w plenerze
 23. Organizacja warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży i seniorów z obszaru LGD
 24. Sporty walki sposobem na integrację w Gminie Grybów
 25. Od ziarna po chleb – Festiwal Chleba
 26. Lato w Dolinie Kamionki –atrakcyjna oferta spędzenia czasu wolnego
 27. Integracja międzypokoleniowa z kulturą Lachów Sądeckich
 28. Ekologiczne wakacje