chelmiec.pl

9/2019 – Budowa lub dostosowanie obiektów kulturalnych

Data publikacji ogłoszenia: 15.03.2019 r.

 Termin naboru: 2 kwietnia – 17 kwietnia 2019 roku

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 967 100,00 zł

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „KORONA SĄDECKA”, miejscowość ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, budynek Urzędu Gminy Chełmiec, pokój 21 (I piętro) w godz. od 8.00 do 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD -  w dwóch egzemplarzach).

 

Dokumenty oraz ważne informacje

Ogłoszenie o naborze 9/2019

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz.xlsx, otwórz .pdf

      a) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego uzupełnienia (wersja 3z) - otwórz.xlsx, otwórz .pdf

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz .pdf

3) Fiszka projektowa LGD - otwórz .docx

4) Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz.xlsx, otwórz .pdf

5) Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz .pdf

6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -  otwórz.xlsx

7) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz.docx

 

INNE DOKUMENTY:

  • Wzór Umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z) - otwórz .pdf
  • Zał. 1 do Umowy - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - otwórz.pdf
  • Zał. 2 do Umowy - Wykaz działek ewidencyjnych - otwórz.pdf
  • Zał. 3 do Umowy - Kary administracyjne - otwórz.pdf
  • Zał. 3a do Umowy - Kary administracyjne - otwórz.pdf
  • Zał. 5 do Umowy – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacjiotwórz.pdf
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji - otwórz.pdf