chelmiec.pl
  1. Pan Piotr Sobczyk – Przewodniczący
  2. Pani Marta Kościsz - Wiceprzewodnicząca
  3. Pan Stanisław Poręba