chelmiec.pl

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące:

  • Zmiana na EURO i zagospodarowanie oszczędności.

Wersja elektroniczna LSR do pobrania.

Tym samym zapraszamy do zgłaszania uwag, za pomocą poniższego Formularza zmian. Swoje propozycje należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 28.08.2020 r. na adres: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl

 

Informujemy również, że w każdej gminie obszaru LGD planowane są spotkania konsultacyjne, których harmonogram został podany poniżej:

  • GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KAMIONCE WIELKIEJ – 20.08.2020 r. godz. 8.00-10.00
  • URZĄD GMINY CHEŁMIEC – 20.08.2020 r., godz. 12.00-14.00
  • URZĄD MIASTA GRYBÓW – 20.08.2020 r., godz. 8.00-10.00
  • URZĄD GMINY GRYBÓW – 20.08.2020 r., godz. 12.00-14.00.

 

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności.