chelmiec.pl

W związku z koniecznością dostosowania kryteriów wyboru operacji oraz aktualizacji LSR, rozpoczynamy proces konsultacji wymienionych dokumentów. Ich wersje elektroniczne dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 oraz Strefa wnioskodawcy. Poniżej prezentujemy propozycję zmian (zmiany zaznaczono na czerwono) tj.:

Tym samym zapraszamy do zgłaszania uwag, za pomocą poniższego Formularza zmian. Swoje propozycje należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 03 lutego 2017 roku.

Informujemy również, że w każdej gminie obszaru LGD planowane są spotkania konsultacyjne, których harmonogram został podany poniżej. 

Konsultacje społeczne:

  • Gmina Grybów – 23.01.2017 godz. 8.00 – 9.00
  • Miasto Grybów – 23.01.2017 godz. 8.00 – 9.00
  • Gmina Chełmiec – 23.01.2017 godz. 8.00 – 9.00
  • Gmina Kamionka Wielka – 23.01.2017 godz. 8.00 – 9.00