chelmiec.pl

Konsultacje społeczne

W związku z wezwaniem Samorządu Województwa do korekty wskaźników dotyczących projektu współpracy kontynuujemy proces konsultacji społecznych w przedmiotowym zakresie. Poniżej prezentujemy proponowany dodatkowy wskaźnik produktu i rezultatu w ramach przedsięwzięcia Zwiększenie świadomości mieszkańców i turystów w zakresie potencjałów wewnętrznych obszarów partnerskich LGD poprzez promocję lokalnych zasobów turystycznych i kulturowych, połączoną z utworzeniem centrum produktu turystycznego i kulturowego:

  • Wskaźnik produktu – Liczba utworzonych forów dialogu i współpracy twórców lokalnych – 1 szt.
  • Wskaźnik rezultatu - Liczba twórców lokalnych objętych forum dialogu i współpracy – 10 szt.

Wobec powyższego wykreślony zostanie wskaźnik produktu: Liczba wyposażonych centrów produktu turystycznego i kulturowego – 1 szt.

Tym samym zapraszamy do zgłaszania uwag, za pomocą poniższego Formularza zmian. Swoje propozycje należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 22 marzec 2017 roku.

Informujemy również, że w każdej gminie obszaru LGD planowane są spotkania konsultacyjne, których harmonogram został podany poniżej. 

Konsultacje społeczne:

  • Gmina Grybów – 16.03.2017 godz. 8.00 – 9.00
  • Miasto Grybów – 16.03.2017 godz. 8.00 – 9.00
  • Gmina Chełmiec – 16.03.2017 godz. 8.00 – 9.00
  • Gmina Kamionka Wielka – 16.03.2017 godz. 8.00 – 9.00