chelmiec.pl

Konsultacje społeczne 4

W związku z aktualizacją LSR, w tym weryfikacją poziomu realizacji wskaźników, a także zamiarem ogłoszenia naboru wniosków m.in. w zakresie tematycznym: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, rozpoczynamy proces konsultacji społecznych w przedmiotowym zakresie.

Wersja elektroniczna dostępna jest na naszej stronie internetowej w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020. Poniżej prezentujemy propozycję zmian (zmiany zaznaczono na czerwono) tj.:

Tym samym zapraszamy do zgłaszania uwag, za pomocą poniższego Formularza zmian. Swoje propozycje należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 19 stycznia 2018 roku.

Informujemy również, że w każdej gminie obszaru LGD planowane są spotkania konsultacyjne, których harmonogram został podany poniżej. 

Konsultacje społeczne:

  • Gmina Grybów – 12.01.2018 godz. 8.00 – 9.00
  • Miasto Grybów – 12.01.2018 godz. 8.00 – 9.00
  • Gmina Chełmiec – 12.01.2018 godz. 8.00 – 9.00
  • Gmina Kamionka Wielka – 12.01.2018 godz. 8.00 – 9.00