chelmiec.pl

LSR 2014-2020 (na czerwono zaznaczono zmiany wynikające z Wytycznej nr 5/3/2017)

Procedury

Procedura oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego
Procedura wyboru operacji własnych LGD przez LGD Korona Sądecka
Procedura przeprowadzenia naborów wniosków i wyboru operacji przez LGD Korona Sądecka
Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez LGD „Korona Sądecka”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych oraz operacji własnych (obowiązuje od 5.12.2017) (pdf)

Kryteria

- Kryteria oceny operacji z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji własnych (obowiązują od 11.05.2017) (pdf)

- Kryteria oceny grantobiorców – (.pdf)

Regulamin

Regulamin Rady (obowiązuje od 5.12.2017) (pdf)

Zapraszamy do zgłaszania uwag, za pomocą poniższego Formularza zmian. Swoje propozycje należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 31 października 2018 roku.

Formularz zmian.

Informujemy również, że w każdej gminie obszaru LGD planowane są spotkania konsultacyjne, których harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie.

UWAGA! SPOTKANIA KONSULTACYJNE W GMINACH

W związku z trwającym procesem aktualizacji LSR serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które odbędą się w następujących terminach:

  • Gmina Grybów - 19.11.2018, godz. 8.00-9.00
  • Miasto Grybów - 19.11.2018, godz. 9.30-10.30
  • Gmina Kamionka Wielka, godz. 11.30-12.30
  • Gmina Chełmiec, godz. 13.30-14.30