chelmiec.pl

Konsultacje społeczne

W związku z koniecznością aktualizacji LSR (zagospodarowanie oszczędności), rozpoczynamy proces konsultacji wymienionego dokumentu. Wersja elektroniczna dostępna jest na naszej stronie internetowej w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 oraz Strefa wnioskodawcy.

Tym samym zapraszamy do zgłaszania uwag, za pomocą poniższego Formularza zmian. Swoje propozycje należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 29.04.2019 r.

Informujemy również, że w każdej gminie obszaru LGD planowane są spotkania konsultacyjne, których harmonogram został podany poniżej. 

Konsultacje społeczne:

  • Gmina Grybów – 12.04.2019 godz. 8.00 – 9.00
  • Miasto Grybów – 12.04.2019 godz. 8.00 – 9.00
  • Gmina Chełmiec – 12.04.2019 godz. 8.00 – 9.00
  • Gmina Kamionka Wielka – 12.04.2019 godz. 8.00 – 9.00

 UWAGA!

W związku z możliwością starania się przez LGD „KORONA SĄDECKA” o dodatkowe środki w zakresie przedsiębiorczości rozszerzamy proces konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W załączeniu projekt zmienionej strategii w przedmiotowym zakresie. Tym samym termin na zgłaszanie uwag na udostępnionym wyżej formularzu zostaje wydłużony do dnia 10.05.2019 r. Jednocześnie zapraszamy na dodatkowe spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 06.05.2019 r. w Astro Centrum Chełmiec, ul. Rynek 1 w godz. 11.00-13.00.

Projekt LSR