chelmiec.pl

Konsultacje społeczne nr 7

W związku z przeglądem kryteriów oceny projektów rozpoczynamy proces konsultacji:

  • KRYTERIÓW OCENY OPERACJI Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW GRANTOWYCH ORAZ OPERACJI WŁASNYCH (planowane zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).

Ponadto w związku z planowanymi oszczędnościami na poszczególnych przedsięwzięciach, co związane jest m.in. ze zmianą kursu euro, otwieramy dyskusję w zakresie propozycji zagospodarowania wolnych środków (aktualna LSR).

Tym samym zapraszamy do zgłaszania uwag, za pomocą poniższego Formularza zmian. Swoje propozycje należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 03.12.2019 r. na adres: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl

  • Formularz zmian.

Informujemy również, że w każdej gminie obszaru LGD planowane są spotkania konsultacyjne, których harmonogram został podany poniżej. 

Konsultacje społeczne:

  • UG Grybów – 28.11.2019 godz. 8.00 – 9.00
  • UM Grybów – 28.11.2019 godz. 9.30 – 10.30
  • UG Chełmiec – 28.11.2019 godz. 8.00 – 9.00
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej – 28.11.2019 godz. 11.30 – 12.30.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności.

Kryteria wyboru

Formularz zgłaszania zmian