chelmiec.pl

KONSULTACJE 8


Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące:

  • Zagospodarowania oszczędności, w tym wynikających z różnic kursowych;

  • Realizacji projektu współpracy w ramach zwiększonego limitu – do 10%.


Tym samym zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KAMIONCE WIELKIEJ – 06.02.2020 r. godz. 8.00-10.00

  • URZĄD GMINY CHEŁMIEC – 06.02.2020 r., godz. 12.00-14.00

  • URZĄD MIASTA GRYBÓW – 07.02.2020 r., godz. 8.00-10.00

  • URZĄD GMINY GRYBÓW – 07.02.2020 r., godz. 12.00-14.00.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności.

 

***

W oparciu o wyniki spotkań konsultacyjnych oraz ankiety on-line, opracowaliśmy projekt zmiany LSR (zagospodarowanie oszczędności). Tym samym rozpoczynamy proces konsultacji zmienionego dokumentu.

Zapraszamy do zgłaszania uwag, za pomocą poniższego Formularza zmian. Swoje propozycje należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 30.03.2020 r.

Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną z uwagi na brak wiążących wytycznych, zawieszamy konsultacje związane z realizacją projektu współpracy w ramach zwiększonego limitu.