chelmiec.pl

KONSULTACJE 9

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące:

  • Realizacji projektu współpracy w ramach zwiększonego limitu – do 10%.
  • Zmiana planu komunikacji (form realizacji działań).

Wersja elektroniczna LSR z naniesionymi zmianami (na czerwono) – do pobrania.

Tym samym zapraszamy do zgłaszania uwag, za pomocą poniższego Formularza zmian. Swoje propozycje należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 19.06.2020 r. na adres: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl

Informujemy również, że w każdej gminie obszaru LGD planowane są spotkania konsultacyjne, których harmonogram został podany poniżej:

  • URZĄD GMINY KAMIONKAWIELKA – 19.06.2020 r. godz. 8.30-9.30
  • CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH W PTASZKOWEJ – 19.06.2020 r., godz. 10.00-11.00
  • URZĄD MIASTA GRYBÓW – 19.06.2020 r., godz. 11.30-12.30
  • URZĄD GMINY CHEŁMIEC– 19.06.2020 r., godz. 13.00-14.00.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności.