chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

Data publikacji ogłoszenia: 24.01.2020 r.

 Termin naboru: 10 luty – 24 luty 2020 roku

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru:  579 293,00 zł

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „KORONA SĄDECKA”, miejscowość ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, budynek Urzędu Gminy Chełmiec, pokój 21 (I piętro) w godz. od 8.00 do 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD -  w dwóch egzemplarzach).

Dokumenty oraz ważne informacje

Ogłoszenie o naborze 1/2020

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz.xlsx, otwórz.pdf

 1. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego uzupełnienia (wersja 3z) - otwórz.xlsx, otwórz.pdf

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz.pdf

3) Fiszka projektowa LGD - otwórz.docx

4) Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz.xlsx, otwórz.pdf

5) Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz.pdf

6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz.xlsx

7) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz.docx

 

INNE DOKUMENTY:

 • Wzór Umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z) - otwórz.pdf
  • Zał. 1 do Umowy - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - otwórz.pdf
  • Zał. 2 do Umowy - Wykaz działek ewidencyjnych - otwórz.pdf
  • Zał. 3 do Umowy - Kary administracyjne - otwórz.pdf
  • Zał. 3a do Umowy - Kary administracyjne - otwórz.pdf
  • Zał. 5 do Umowy – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz.pdf
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji - otwórz.pdf