chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

Nabór wniosków nr 3/2017/G – granty na Produkty turystyczne

Data publikacji ogłoszenia: 30.06.2017r.

Termin naboru: 17 lipca – 11 sierpnia 2017 roku

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia: 60.000,00 zł.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy składać w formie:

  • dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na obowiązującym formularzu wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD oraz jeden dla Wnioskodawcy).
  • jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z załącznikami w plikach graficznych lub PDF.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „KORONA SĄDECKA”, miejscowość ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, budynek Urzędu Gminy Chełmiec, pokój 21 (I piętro) w godz. od 8.00 do 15.00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 3/2017/G_produkty turystyczne– otwórz (.pdf)

1) Wzór wniosku o powierzenie grantu_produkty turystyczne – otwórz (.doc) i (.pdf)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu otwórz (.pdf)