chelmiec.pl

Nabór wniosków nr 9/2019/G – granty na Produkty turystyczne

Data publikacji ogłoszenia: 30.05.2019 r.

Termin naboru: 14 czerwca 2019 roku – 28 czerwca 2019 roku

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia: 90.000,00 zł.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantobiorcy:

  1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy składać w formie:
    • dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na obowiązującym formularzu wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD oraz jeden dla Wnioskodawcy).
    • jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z załącznikami w plikach graficznych lub PDF.
  2. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną załączoną na płycie CD/DVD – na formularzu udostępnionym przez LGD.
  3. Oświadczenie właściciela/i lub współwłaściciela/i lub posiadacza(y) lub współposiadacza(y) nieruchomości że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację zadania jeżeli zadanie jest realizowane na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – na formularzu udostępnionym przez LGD.
  4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania LGD „KORONA SĄDECKA” ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, budynek Urzędu Gminy Chełmiec, pokój 21 (I piętro) w godz. od 8.00 do 15.00, osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 9/2019/G_ Produkty turystyczne – otwórz (.pdf)

1) Wzór wniosku o powierzenie grantu_produkty turystyczne– otwórz (.doc.) i (.pdf)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu  otwórz (.pdf)

3) Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną załączoną na płycie CD/DVD -  otwórz (.doc) i (.pdf)

4) Oświadczenie właściciela/i lub współwłaściciela/i lub posiadacza(y) lub współposiadacza(y) nieruchomości że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację zadania jeżeli zadanie jest realizowane na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności -  otwórz (.doc) i (.pdf)

5) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych  - otwórz (.doc.) i (.pdf.)