chelmiec.pl

Nabór wniosków nr 8/2018/G – granty na Promocja przedsiębiorczości

Data publikacji ogłoszenia: 23.08.2018 r.

Termin naboru: 7 – 21 września 2018 roku

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia: 120.000,00 zł.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantobiorcy:

  1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy składać w formie:
    • dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na obowiązującym formularzu wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD oraz jeden dla Wnioskodawcy).
    • jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z załącznikami w plikach graficznych lub PDF.
  2. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną załączoną na płycie CD/DVD – na formularzu udostępnionym przez LGD.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania LGD „KORONA SĄDECKA” miejscowość ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, budynek Urzędu Gminy Chełmiec, pokój 21 (I piętro) w godz. od 8.00 do 15.00, osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 8/2018/G_ Promocja przedsiębiorczości – otwórz (.pdf)

1) Wzór wniosku o powierzenie grantu_promocja przedsiębior.  – otwórz (.doc) i (.pdf)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu otwórz (.pdf)

3) Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną załączoną na płycie CD/DVD - otwórz (.doc) i (.pdf)