chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

„Utworzenie żłobka Bajkowa Kraina w Biczycach Dolnych” to projekt realizowany przez LGD „KORONA SĄDECKA” w partnerstwie z Gminą Chełmiec. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3, wśród uczestników/uczestniczek projektu  (pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie Gminy Chełmiec) poprzez utworzenie i funkcjonowanie 20 miejsc opieki żłobkowej w Biczycach Dolnych w okresie czerwiec 2017 – listopad 2018, co wpływa na realizację celu szczegółowego programu operacyjnego „Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi”.

Wartość projektu: 1 202 222,94 zł

Dofinansowanie z UE: 1 021 889,49 zł

Wkład własny: 180 333, 45 zł

W ramach projektu wybudowano z własnych środków stan surowy żłobka. Prace adaptacyjno-wykończeniowe, wyposażenie żłobka w niezbędne materiały dydaktyczne oraz funkcjonowanie żłobka od grudnia 2017 do końca listopada 2018, zostanie pokryte z środków Unii Europejskiej. Stąd pierwszy rok funkcjonowania żłobka jest bezpłatny.

Żłobek „Bajkowa Kraina” mieści się w Biczycach Dolnych, obok prowadzonego przez LGD „KORONA SĄDECKA” przedszkola integracyjnego. Placówka od grudnia 2017 r. czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00.

Informacje o projekcie pod nr tel.: biuro 18 414 56 55, kom. 660 675 601

Kontakt e-mail: biurozlobek@lgdkoronasadecka.pl

 

Projekt RPMP.08.05.00-12-0171/16 „Utworzenie Żłobka Bajkowa Kraina w Biczycach Dolnych” finansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020