chelmiec.pl

MENU:

ZOBACZ NASZE FILMY

Zobacz pozostałe nagrania

Oferta rekreacyjna – dobre praktyki!

Wiele osób pyta nas, jakie zadania można realizować w ramach projektów grantowych. Zazwyczaj odpowiadamy tak: „takie, które wynikają z potrzeb lokalnej społeczności i jednocześnie ją aktywizują”. Dotychczasowa współpraca z różnymi stowarzyszeniami, w tym kołami gospodyń wiejskich, ochotniczymi stażami pożarnymi ale z też gminnymi ośrodkami kultury, pokazała, że macie Państwo świetne pomysły i z powodzeniem wcielacie je w życie.

 Pełni uznania, poniżej prezentujemy zadania, które są lub będą realizowane w ramach projektu granowego pn. Poszerzenie oferty rekreacyjnej na terenie LGD „KORONA SĄDECKA” – rozwój infrastruktury wraz z organizacją zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD.

 

Tytuł zadania: "Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz wiaty w miejscowości Siołkowa Gmina Grybów wraz z organizacją zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD Korona Sądecka".   

Nazwa wnioskodawcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Siołkowej.

Całkowita wartość zadania: 28.900,00 zł.

Kwota grantu: 22.831,00 zł.

Działania: W ramach zadania zostanie utworzona siłownia zewnętrzna oraz wiata wraz z elementami małej architektury. Ponadto Grantobiorca przeprowadzi  zajęcia z sportowe i rekreacyjne dla 100 dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat z obszaru LGD„KORONA SĄDECKA” wraz z cateringiem i upominkami dla uczestników zajęć.

Okres realizacji: luty-wrzesień 2020 r.

 

Tytuł zadania: "Pamiętając o przeszłości-tworzymy przyszłość" - oferta rekreacyjna dla mieszkańców obszaru LGD.  

Nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Miłośników Kamionki Wielkiej.

Całkowita wartość zadania: 20.500,00 zł.

Kwota grantu: 16.195,00 zł.

Działania: W ramach  zadania zostaną zorganizowane dwie wycieczki dla 50  mieszkańców Gminy Kamionka Wielka: wyjazd do Winnicy w Chodorowej i Browaru w Siołkowej („Trasa winem i piwem płynąca”) oraz  wyjazd Szlakiem Architektury Drewnianej w Małopolsce z obszaru LGD (Królowa Górna-Bogusza-Binczarowa-Kąclowa-Krużlowa Wyżna („Na Szlaku Architektury Drewnianej”).

Ponadto w ramach realizacji przedmiotowego zadania Grantobiorca zorganizuje  4 warsztaty dla 30 osób (dzieci, młodzież, seniorzy) z terenu Gminy Kamionka Wielka. Pierwsze warsztaty nastawione będą na przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu lepienia pierogów. Kolejne warsztaty poświęcone będą wypiekaniu ciast, ciasteczek i tortów oraz ich dekoracji. Podczas trzecich warsztatów przygotowane będą potrawy z ziemniaka. Ostatnie warsztaty będą zwieńczeniem projektu, podczas których uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności zdobyte w czasie warsztatów i wraz z KGW przygotują wspólną degustację wytworzonych specjałów oraz ich promocje podczas imprezy plenerowej z udziałem społeczności lokalnej.

Okres realizacji: luty-październik 2020 r.

 

 

Tytuł zadania: Rozszerzenie oferty rekreacyjnej wśród mieszkańców Gminy Chełmiec.

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Klub Seniora Pogodna Jesień w Librantowej

Całkowita wartość zadania: 36.285,00 zł.

Kwota grantu: 29.000,00 zł.

Działania: W ramach przedmiotowego zadania Grantobiorca zaplanował rozszerzenie oferty rekreacyjnej dla 50-cio osobowej grupy seniorów z Gminy Chełmiec. Realizacja obejmować będzie następujące zajęcia rekreacyjne: wyjazdy na basen wraz z zajęciami z gimnastyki i trening nordic walking z instruktorem;  wyjazd do gospodarstwa pasiecznego „Bartnik” do Stróż wraz z prelekcją nt. „Zmiana klimatu, jako przyczyna i konsekwencja procesu zamierania pszczół oraz wpływu na życie człowieka”;  organizacja ogniska  wraz z treningiem nordic walking, organizacja wydarzenia „Taniec, jako forma rekreacji dla seniorów” – z występem zespołu regionalnego oraz organizacja wyjazdu edukacyjno- integracyjnego do Gospodarstwa Pasiecznego w Piątkowej, w ramach którego przewidziano warsztaty wyrobu świec, warsztaty jogi i warsztaty  z rękodzieła (malowanie na torbach bawełnianych lub malowanie na szkle lub ręczne wykonanie ozdób). Zaplanowano również  posiłek dla uczestników z wykorzystaniem  zdrowych produktów regionalnych i lokalnych

Okres realizacji: luty-październik 2020 r.

 

Tytuł zadania:  "Niebo nad nami"- Doposażenie obserwatorium astronomicznego i organizacja zajęć oraz obserwacji nocnego nieba.

Nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu.

Całkowita wartość zadania: 37.559,97 zł.

Kwota grantu: 29.900,00 zł.

Działania:  W ramach realizacji projektu, Grantobiorca zaplanował cztery działania. Działanie pierwsze będzie polegało na zorganizowaniu zajęć dla 20 osób (dzieci i młodzież) z obszaru LGD „KORONA SADECKA”) o tematyce astronomicznej, połączonych z przeprowadzaniem eksperymentów. Działanie drugie obejmować będzie organizację Dnia Naukowców dla 100 osób z terenu LGD, który zorganizowany zostanie w ASTRO CENTRUM CHEŁMIEC - dzieci młodzież oraz seniorzy będą mogli zwiedzić  obserwatorium i w czynny sposób uczestniczyć w eksperymentach przeprowadzanych w czasie tego wydarzenia. Działanie trzecie obejmuje organizację nocnej plenerowej obserwacji nieba dla 80 osób z terenu LGD, w czasie której będzie można obejrzeć więcej zjawisk i obiektów niż
w obserwatorium. Natomiast działanie czwarte obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu astronomicznego celem doposażenia obserwatorium astronomicznego i który będzie również  wykorzystywany w ramach planowanego do utworzenia Kółka Astronomicznego dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD „KORONA SĄCECKA”.

Okres realizacji: luty-październik 2020 r.

 

Tytuł zadania: Biesiada Sądecka - rekreacja historyczna na obszarze LGD "Korona Sądecka".  

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywni Razem w Chełmcu.

Całkowita wartość zadania: 27.375,00 zł.

Kwota grantu: 21.885,00 zł.

Działania: W ramach zadania Grantobiorca zaplanował spektakl historyczny/ biesiadę pt.: „Dawno, dawno temu na ziemi sądeckiej…”: - przedstawienie życia w grodzie warownym w czasach średniowiecza. Miejscem biesiady będzie Gród Warowny Stara Baśń w Grybowie.Spektakl będzie się składał z pakietów nazywanych „lekcjami żywej historii” połączonej z archeologią eksperymentalną:

  1. Pakiet 1 - Życie pana na zamku (przy udziale animatorów w strojach z epoki będzie ukazane codzienne życie kasztelana grodu). Spacer po ogrodzie warownym, gdzie przy pomocy animatorów będzie ukazane życie codzienne kasztelana grodu (co jadał – pokazy pieczenia chleba, pokazy wypieku podpłomyków, pokazy wędzenia mięsiwa, ryb; co pijał – pokazy przyrządzania zakwasu chlebowego, przybliżenie produkcji piwa średniowiecznego, sycenie miodów; czym się leczył – wykład i pokazy zielarstwa, średniowiecznej medycyny; w co się ubierał – pokaz strojów kasztelana; jego oręż – pokaz oręża średniowiecznego).
  2. Pakiet 2 - Czasy miecza i topora (ćwiczenia rycerskie połączone z turniejami).Wykład na temat oręża średniowiecznego plus wystawa oręża średniowiecznego i mini turniej rycerski.
  3. Pakiet 3 - Życie obozowe średniowiecza. Pokazanie średniowiecznego obozowiska rycerskiego (rozbicie kilu namiotów wraz z wyposażeniem typu: kuchnia średniowiecza, zbrojownia, legowiska do spania,  życie codzienne podczas wyprawy wojennej).
  4. Pakiet 4 - Warsztaty z przygrodowymi rzemieślnikami. Pokazy rzemieślników ginących zawodów: piekarz, garncarz, ceramik, drukarz.
  5. Pakiet 5 - Zabawy plebejskie. Pokazy zabaw okresu średniowiecza. Grupa animatorów będzie wciągała widzów w różnorakie zabawy średniowieczne typu: walka na równoważni, bieg kata, narty średniowieczne, turniej kopistów i turniej łuczniczy.
  6. Pakiet 6 - Pokazy strojów i tańca przy muzyce średniowiecznej. Przedstawienie rysu historycznego mody średniowiecznej. Przebranie części uczestników w  stroje
    średniowieczne. Nauka w formie zabawy tańców z epoki średniowiecza.
  7. Pakiet 7 - Biesiada (degustacja jadła średniowiecznego: chleb z pieca, wędzone mięsiwa, dziczyzna z rożna, transport). Uczestnicy spektaklu będą mogli brać czynny udział w niektórych zajęciach, np. praca z rzemieślnikami, pomoc przy wypieku chleba, wędzeniu, wytwarzaniu masła itp., tańcach  i zabawach plebejskich oraz przebierać się w stroje z epoki.

Ponadto w ramach projektu Grantobiorca zaplanował  sporządzenie dokumentacji audiowizualnej
z biesiady (zdjęcia i film), które zostaną umieszczone w ramach galerii z wydarzenia na stronach internetowych Grantobiorcy i LGD „KORONA SADECKA”.

Okres realizacji: luty-sierpień 2020 r.

Tytuł zadania: Zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD "Korona Sądecka" w postaci nauki gry na instrumentach dętych zakończone spotkaniem integrującym mieszkańców.

Nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Miłośników Muzyki, Mystków-Mszalnica.

Całkowita wartość zadania: 37.500,00 zł.

Kwota grantu: 30.000,00 zł.

Działania: W ramach projektu zaplanowano warsztaty dla 27 osób w wieku od 8 -17 lat z obszaru LGD „KORONA SĄDECKA” w zakresie nauki gry na perkusji, gry na klarnecie, gry na saksofonie, gry na flecie, gry na trąbce, gry na sakshornie, gry na waltorni, gry na puzonie oraz zajęcia umuzykalniające. Ponadto Grantobiorca zaplanował  spotkanie integracyjne dla 500 osób z obszaru LGD „KORONA SADECKA” -  wspólna biesiada połączona będzie z prezentacją umiejętności nabytych przez uczestników zajęć wraz z poczęstunkiem.

Okres realizacji: luty-październik 2020 r.

Opisane wyżej zadania realizowane są w ramach umowy Nr 01363-6935-UM0620117/19 zawartej przez LGD „KORONA SĄDECKA” z Samorządem Województwa Małopolskiego w dniu 02.12.2019 r. Działanie: „Poszerzenie oferty rekreacyjnej na terenie LGD „KORONA SĄDECKA” – rozwój infrastruktury wraz z organizacją zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD”.