chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

Wyniki naborów

  • II nabór wniosków (04.10.2010 – 02.11.2010): „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
    • W odpowiedzi na nabór nie wpłynął żaden wniosek