chelmiec.pl

 

Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka Bajkowa Kraina w Biczycach Dolnych

LGD „KORONA SĄDECKA” w partnerstwie z Gminą Chełmiec w ramach akcji informacyjno-promocyjnej przedstawia zasady oraz termin przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej do projektu pn.: „Utworzenie żłobka Bajkowa Kraina w Biczycach Dolnych”, o numerze wniosku RPMP.08.05.00-12-0171/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym”. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Biurze Projektu (adres: UG Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, pokój 21 ) w okresie od 02.07.2018 do 16.07.2018 r. w godzinach od 7:30 do 15:30. Szczegółowe zasady rekrutacji wraz z wykazem niezbędnych do złożenia dokumentów znajdują się w załączonym Regulaminie rekrutacji uzupełniającej.

 


 

LGD „KORONA SĄDECKA” w partnerstwie z Gminą Chełmiec w ramach akcji informacyjno-promocyjnej przedstawia zasady oraz termin przeprowadzenia rekrutacji do projektu pn.: „Utworzenie Żłobka Bajkowa Kraina w Biczycach Dolnych”, o numerze wniosku RPMP.08.05.00-12-0171/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym”. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Biurze Projektu (adres: UG Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, pokój 21 ) w okresie od 13.11.2017 do 27.11.2017 r. w godzinach od 7:30 do 15:30. Szczegółowe zasady rekrutacji wraz z wykazem niezbędnych do złożenia dokumentów znajdują się w załączonym Regulaminie Rekrutacji.