chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

MENU:

ZOBACZ NASZE FILMY

Zobacz pozostałe nagrania

Gmina Grybów w partnerstwie z LGD “Korona Sądecka” zrealizowała projekt “Świat wirtualny jest realny” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach III Osi priorytetowej – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wartość projektu: 149 775 zł w tym dofinansowanie z UE 149 775 zł

Okres realizacji od 1.10.2018 r. do 15.08.2019 r.

Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych co najmniej 270 mieszkańców z terenu działania LGD Korona Sądecka, w tym wyposażenie ich w umiejętność korzystania z e-usług. Projekt wpisuje się w działania zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu obywateli oraz umożliwi beneficjentom w tym osobom 50+ zapoznanie się z nowoczesnymi narzędziami komunikacji. Jego realizacja upowszechni wykorzystywanie internetu w codziennym życiu do załatwiania spraw zawodowych, osobistych i urzędowych.

Przeszkolono 274 uczestników, którzy należeli do grupy osób niepracujących w szczególności niepełnosprawnych, bezrobotnych, matek wychowujących dzieci,  emerytów  i rencistów.

Szkolenia prowadzone były w ramach siedmiu ciekawych modułów tematycznych:

  • "Rodzic w Internecie”
  • "Mój biznes w sieci”
  • "Moje finanse i transakcje w sieci”
  • „Działam w sieciach społecznościowych”
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  • „Rolnik w sieci”
  • „Kultura w sieci”