chelmiec.pl

W skład członków stowarzyszenia wg stanu na dzień 24.01.2019 r. wchodzą następujące osoby fizyczne i prawne:

 

OSOBY FIZYCZNE:

 1. Barycz Maciej
 2. Bulanda Marcin
 3. Chronowski Marcin Andrzej
 4. Chrząstowska Kinga
 5. Dąbrowska Magdalena
 6. Dudek Grażyna
 7. Durlak Wiktor Michał
 8. Główczyk Kazimierz
 9. Jaskulski Zenon
 10. Kiełbasa Piotr
 11. Kmak Bogumiła
 12. Kocemba Urszula
 13. Kościsz Marta
 14. Kożuch Małgorzata
 15. Kruczek Marian
 16. Matuła Przemysław
 17. Matuła Tadeusz
 18. Mordarski Zbigniew
 19. Mróz Jan
 20. Nowak Paweł
 21. Poręba Benedykt
 22. Poręba Stanisław
 23. Potoczek Natalia
 24. Poznańska Anna
 25. Pyzik Józef
 26. Rosiek Wioletta
 27. Rydwańska Paulina
 28. Salabura Joanna
 29. Sobczyk Piotr
 30. Stepaniak Anna
 31. Surman Barbara
 32. Szczepanek Wiesław
 33. Szewczyk Maria
 34. Tyrkiel Andrzej
 35. Wiatr Wiesław
 36. Witek Piotr
 37. Wojtas Piotr
 38. Zawiślan Maria
 39. Handel Detaliczny AJ Pyzik Tomasz Pyzik
 40. „TAXUS” A. BOGDANOWICZ, P. BOGDANOWICZ SPÓŁKA JAWNA
 41. „GARDI 1” Paulina Kościółek
 42. Andrzej Poręba
 43. Jan Pasiut

 

OSOBY PRAWNE:

 1. Gmina Chełmiec - Potoczek Radosław
 2. Gmina Grybów -Danuta Krok
 3. Gmina Kamionka Wielka - Malczak Halina
 4. Miasto Grybów - Monika Bochenek
 5. Kopalnia Surowców Skalnych "Klęczany" - Aneta Kumurkiewicz
 6. Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu - Barbara Sztaba- Walawska
 7. Stowarzyszenie Razem dla Kultury - Boruta Artur
 8. Stowarzyszenie Mystkowianie - Agnieszka Wioletta Janus
 9. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec - Górska Emilia
 10. Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu - Małgorzata Bieryt
 11. Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie - Majcher Marta
 12. Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej - Michalik Grażyna
 13. Regionalne Centrum Promocji i Rozwoju Doliny Królówki w Królowej Górnej - Józef Świgut
 14. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielopole - Stefan Opalski
 15. Kongregacja Kupiecka ZHIU z siedzibą w Nowym Sączu - Marta Podgórska
 16. Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej - Ks. Józef Kmak
 17. Stowarzyszenie Turystyczna - Kmak Lucyna
 18. Fundacja Nowa Galicja - Pasiut Katarzyna
 19. Zakład Aktywności Zawodowej im. M.B. Fatimskiej - Elżbieta Olchawska
 20. Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” A&J. Kasztelewicz - Janusz Kasztelewicz
 21. Koło Gospodyń Wiejskich w Siołkowej - Alicja Romanek