chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

WYNIKI NABORÓW

W dniu 19.04.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków  w ramach naborów 1/2022, 2/2022, 16/2022/G oraz 17/2022/G. Poniżej prezentujemy wyniki przedmiotowej oceny oraz Protokół z posiedzenia Rady. W odniesieniu do grantów informujemy, że wynik dokonanej przez Radę oceny wskazuje, że żadnemu
z Wnioskodawców nie przysługuje prawo do złożenia odwołania, stąd wskazane listy są ostateczne.

1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej:

2/2022 Rozwijanie działalności gospodarczej:

16/2022/G Czas wolny dla dzieci, młodzieży, seniorów:

17/2022/G Oferta kulturalna:

Protokół z posiedzenia Rady (do pobrania)

Protokół z weryfikacji wyników oceny