chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

WYNIKI NABORÓW 18/2022/G CZAS WOLNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I SENIORÓW oraz 19/2022/G OFERTA KULTURALNA

W dniu 16.11.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków  w ramach naborów 18/2022/G oraz 19/2022/G. Poniżej prezentujemy wyniki przedmiotowej oceny oraz Protokół z posiedzenia Rady. Jednoczenie informujemy, że wynik dokonanej przez Radę oceny wskazuje, że żadnemu z Wnioskodawców nie przysługuje prawo do złożenia odwołania, stąd wskazane listy są ostateczne.

18/2022/G Czas wolny dla dzieci, młodzieży, seniorów:

19/2022/G Oferta kulturalna:

Protokół z posiedzenia Rady (do pobrania)