chelmiec.pl

Aktywna sądecka turystyka weekendowa

Z przyjemnością informujemy, że LGD „KORONA SĄDECKA” otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego oraz Powiatu Nowosądeckiego na realizację projektu pn.  „Aktywna sądecka turystyka weekendowa”.

Zachęcamy lokalnych liderów tj. sołtysów, radnych, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, lokalnych twórców i inne osoby zainteresowane budowaniem marki turystycznej obszaru LGD „KORONA SĄDECKA” do udziału w bezpłatnym szkoleniu oraz warsztatach on-line, których celem będzie wypracowanie wycieczek weekendowych.

Aby zakwalifikować się na szkolenie on-line z zakresu sieciowania oraz dwudniowe warsztaty należy uzupełnić kartę zgłoszeniową i przesłać na adres meilowy stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl do dnia 26.11.2020 r.

 

Karta zgłoszeniowa