chelmiec.pl

Anioły z powertex - realizacja projektu Aktywni Razem w Chełmcu

Piękne i przedsiębiorcze czyli uczestniczki projektu grantowego którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie Aktywni Razem w Chełmcu, tym razem wykonywały anioły metodą PowerTex. W Małej Wsi oraz w Astro Centrum Chełmiec powstało w sumie 40 aniołów. W Małej Wsi Panie wykonywały anioła na desce a w Chełmcu na cokole. Zapraszamy do galerii zdjęć umieszczonej poniżej.

Zajęcia te są realizowane w ramach projektu pn. "Przedsiębiorcza i piękna - organizacja cyklu warsztatów tematycznych połączona ze spotkaniami z doradcą zawodowym".

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu, działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności" w ramach projektu grantowego pt. "Promocja przedsiębiorczości na obszarze LGD "KORONA SĄDECKA".

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Galeria zdjęć