chelmiec.pl

Dodatkowe środki dla LGD "KORONA SĄDECKA"

W dniu 8 listopada br. przedstawiciele LGD "KORONA SĄDECKA", Pan Marcin Bulanda - Prezes LGD oraz Pani Monika Turek - Dyrektor biura odebrali z rąk Pana Łukasza Smółki - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, aneksy do umów dotyczące przyznania dodatkowych środków w wysokości:

  • 621.000 euro na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju oraz
  • 74.520 euro na funkcjonowanie lokalnej grupy działania.

To bardzo dobra wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców naszego obszaru, tj. gminy Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka i Miasta Grybów, bowiem dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie:

  1.  dofinansowanie 16 nowych firm
  2.  wsparcie organizacji pozarządowych
  3.  poszerzenie oferty rekreacyjnej i
  4.  opracowanie koncepcji rozwoju.

Planowany termin ogłoszenia naborów wniosków w wymienionych wyżej zakresach to I kwartał 2022 r. Zapraszamy do współpracy.

Galeria zdjęć