chelmiec.pl

Formularze wniosków

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zachęcamy wszystkich wnioskodawców do zapoznania się z ich treścią (czytaj więcej: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html). Jednocześnie podkreślamy, że udostępniona dokumentacja może podlegać pewnym modyfikacjom.