chelmiec.pl

Informacja dotycząca rekrutacji do Integracyjnego Przedszkola „Kraina Przygód” w Paszynie

LGD „Korona Sądecka” informuje, iż ze względu na duże zainteresowanie zapisem dzieci 2,5 letnich oraz 5 letnich do Przedszkola Integracyjnego „Kraina Przygód” w Paszynie, zwróciliśmy się z prośbą do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości o wyrażanie zgody na możliwość udziału w procesie rekrutacji - dzieci w wieku od 2,5 lat do 5 lat.

Lista rankingowa I etapu rekrutacji oraz informacja o dalszych etapach zostanie zamieszczona, niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi z MCP.