chelmiec.pl

Informacja o podpisaniu umowy

Miło nam poinformować, iż w dniu 02 grudnia 2019 r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w imieniu LGD „Korona Sądecka” Prezes stowarzyszenia Pan Marcin Bulanda oraz Wiceprezes Pan Wiesław Szczepanek podpisali umowę o przyznanie pomocy w ramach realizacji projektu grantowego pt. „Poszerzenie oferty rekreacyjnej na terenie LGD „KORONA SĄDECKA” – rozwój infrastruktury wraz z organizacją zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD na kwotę 149 811,00 zł.

Poniżej lista grantobiorców z którymi niebawem umowy zostaną podpisane:

Lp.

Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Ustalona kwota wsparcia

1.

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

"Niebo nad nami" -Doposażenie obserwatorium astronomicznego i organizacja zajęć oraz obserwacji nocnego nieba.

29 900,00 zł

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Siołkowej

"Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz wiaty w miejscowości Siołkowa Gmina Grybów wraz z organizacją zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD Korona Sądecka".

22 831,00 zł

3.

Towarzystwo Miłośników Kamionki Wielkiej

"Pamiętając o przeszłości-tworzymy przyszłość" - oferta rekreacyjna dla mieszkańców obszaru LGD .

16 195,00 zł

4.

Stowarzyszenie Aktywni Razem w Chełmcu

Biesiada Sądecka - rekreacja historyczna na obszarze LGD "Korona Sądecka".

21 885,00 zł

5.

Towarzystwo Miłośników Muzyki,  Mystków - Mszalnica

Zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD "Korona Sądecka" w postaci nauki gry na instrumentach dętych zakończone spotkaniem integrującym mieszkańców.

30 000,00 zł

6.

Stowarzyszenie Klub Seniora Pogodna Jesień w Librantowej

Rozszerzenie oferty rekreacyjnej wśród mieszkańców Gminy Chełmiec.

29 000,00 zł

Galeria zdjęć