chelmiec.pl

Konsultacje dla Wnioskodawców w Gminach.

W związku z planowanymi naborami wniosków na budowę i dostosowanie obiektów kulturalnych oraz granty na: Inicjatywy prośrodowiskowe, Promowanie przedsiębiorczości, Ofertę kulturalna i Produkty turystyczne),  LGD "KORONA SĄDECKA" zaprasza wszystkich mieszkańców na indywidualne konsultacje w poszczególnych gminach.

Zapraszamy na dyżury pracowników Biura LGD w poszczególnych gminach:

  • Dla mieszkańców Gminy Kamionka Wielka, w dniu 06.02.2020 r. godz. 08.00 -10.00 (Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej);
  • Dla mieszkańców Gminy Chełmiec, w dniu 06.02.2020 r. godz. 12.00 - 14.00 (Urząd Gminy Chełmiec, pokój nr 21);
  • Dla mieszkańców Miasta Grybów i Gminy Grybów,  w dniu 07.02.2020 r. godz.
    08.00 - 10.00 (Urząd Miejski w Grybowie – Sala posiedzeń);
  • Dla mieszkańców Gminy Grybów,  w dniu 07.02.2020 r. godz. 11.00 - 13.00 (Urząd Gminy  w Grybowie – Sala posiedzeń);

Więcej informacji pod numerem telefonu: 18 414 56 55, 660 675 601.