chelmiec.pl

Konsultacje dla Wnioskodawców w Gminach

W związku z planowanymi naborami wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej  LGD "KORONA SĄDECKA" zaprasza wszystkich mieszkańców na indywidualne konsultacje w poszczególnych gminach.

Zapraszamy na dyżury pracowników Biura LGD w poszczególnych gminach:

  • Dla mieszkańców Gminy Kamionka Wielka, w dniu 13.11.2020 r. godz. 09.00 -11.00 (Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej);
  • Dla mieszkańców Gminy Chełmiec, w dniu 13.11.2020 r. godz. 12.00 - 14.00 (Urząd Gminy Chełmiec, pokój nr 21);
  • Dla mieszkańców Miasta Grybów,  w dniu 12.11.2020 r. godz. 09.00 - 11.00 (Urząd Miejski w Grybowie – Sala posiedzeń);
  • Dla mieszkańców Gminy Grybów,  w dniu 12.11.2020 r. godz. 12.00 - 14.00 (Urząd Gminy  w Grybowie –  pomieszczenie GOPS-u).

Osoby zainteresowane udziałem w przedmiotowych konsultacjach powinny wcześniej  umówić się telefonicznie pod numerem telefonu: 18 414 56 55, 660 675 601.