chelmiec.pl

LGD "Korona Sądecka" na imprezach lokalnych

W miesiącu lipcu i wrześniu 2019r.  Lokalna Grupa Działania „Korona Sądecka” zaprezentowała swoje stoisko informacyjno-promocyjne na imprezach lokalnych organizowanych przez gminy członkowskie: Grybów, Kamionka Wielka, Chełmiec oraz Miasto Grybów.  Stoisko LGD cieszyło się dużą popularnością wśród uczestników imprez. Społeczność lokalna mogła uzyskać informacje na temat działalności LGD „Korona Sądecka”, obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, jak również o możliwości dofinansowania projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020. Podczas imprez można było otrzymać bezpłatne materiały promujące obszar Lokalnej Grupy Działania „Korona Sądecka” – książki, foldery, questy,  gazetki  LGD i inne gadżety promocyjne, które cieszyły się zainteresowaniem wśród mieszkańców obszaru, jak i turystów.

Ponadto w ramach organizowanych stoisk, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Ptaszkowej, Kamionki Wielkiej, Rdziostowa i Białej Wyżnej zaprezentowały do degustacji  lokalne wyroby regionalne.

 

„Biesiada u Bartnika”  07.07.2019r.

„Lato w Dolinie Kamionki”  14.07.2019r.

 

„Imieniny Gminy Chełmiec”  21.07.2019r.

„Jesień Grybowska”  08.09.2019r.