chelmiec.pl

Małopolska branża turystyczna – poznajmy się!

Szanowni Państwo!

 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego rozpoczyna kampanię promocyjną , mającą na celu zwiększenie podróży turystycznych do Małopolski.

 Jednym z elementów kampanii będzie stworzenie grupy na Facebooku zrekrutowanej z przedstawicieli branży turystycznej i instytucji oraz  podmiotów działających na rzecz rozwoju i promocji  turystyki z Małopolski, celem realizacji wspólnych działań promocyjnych.

 W związku z powyższym serdecznie zapraszam  do  nowej grupy na Facebooku: „Małopolska branża turystyczna – poznajmy się!”

 W załączeniu treść zaproszenia razem z prostą instrukcją, jak dołączyć do grupy.

Zaproszenie