chelmiec.pl

Małopolska Gala Lokalnych Grup Działania

16 października br. Samorząd Województwa Małopolskiego zorganizował Galę Dziesięciolecia Funkcjonowania Lokalnych Grup Działania. To dla nas szczególny jubileusz – potwierdza bowiem, że LGD na trwałe wpisały się w element lokalnej społeczności. Podejmowane przez grupy inicjatywy wiążą się z realnym rozwojem obszarów wiejskich. Przy tej okazji nie sposób nie docenić aktywności mieszkańców, organizacji pozarządowych, liderów lokalnych oraz wszystkich podmiotów z którymi na co dzień współpracuje Lokalna Grupa Działania. Bez Państwa nie byłoby naszych sukcesów – jesteśmy dla Was i dzięki Wam. DZIĘKUJEMY i zachęcamy do podejmowania kolejnych wyzwań.

Zespół LGD „KORONA SĄDECKA”

 

Galeria zdjęć