chelmiec.pl

Nabory wniosków zakończone

Informujemy, że w wyniku zakończonych dnia  16 września 2019 r. naborów zostały złożone łącznie  22 wnioski, w tym:

 

  • Nabór 1/2019 – Budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej – 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 1.357.792 zł
  • Nabór 2/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej – 11 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 660.000 zł
  • Nabór 3/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej – 8 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1.885.483 zł.