chelmiec.pl

Nagroda finansowa dla LGD "KORONA SĄDECKA"

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania "Korona Sądecka" zajęła I miejsce w konkursie im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion Leadera za inicjatywę pt. "Akademia Ekonomi Społecznej Korony Sądeckiej". Inicjatywa ta obejmowała działania włączające osoby bezrobotne i kobiety powracające na rynek pracy. Otrzymane 5 000,00 zł nagrody,  zostanie  przeznaczone na cele statutowe stowarzyszenia.

Galeria zdjęć