chelmiec.pl

Podpisanie umów z Grantobiorcami

Miło nam poinformować, iż w dniach 16 i 17 lipca  2020 r.  w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmcu odbyło się uroczyste podpisanie
25 umów o powierzenie grantów z Grantobiorcami, w związku z realizacją n/w projektów grantowych:

 1. „Organizacja zajęć i konkursów o tematyce proekologicznej wraz z utworzeniem Kącika Małego Ekologa oraz Zielonego Zakątka”.
 2. Promocja przedsiębiorczości na obszarze LGD „KORONA SĄDECKA”.
 3. Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie LGD „KORONA SĄDECKA”
 4. Nowe produkty turystyczne obszaru LGD „KORONA SĄDECKA” – Lato w Dolinie Kamionki, żywe lekcje historii średniowiecza, Eko-Centrum oraz patriotyczne śpiewanie”.

Łącznie dla 17 podmiotów z obszaru LGD „KORONA SĄDECKA” realizujących
25 zadań, zostało przyznane 531.841,00 zł.

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu –  3 granty na kwotę 57.900,00 zł
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Klimkówka – 3 granty na kwotę 70.315,00 zł
 3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Niskowej – 2 granty na kwotę 58.667,00 zł.
 4. Fundacja Nowa Galicja -  1 grant na kwotę 29.319,00 zł.
 5. Fundacja HORYZONT360 – 1 grant na kwotę 29.230,00 zł.
 6. Stowarzyszenie Aktywni Razem w Chełmcu – 1 grant na kwotę 28.815,00 zł.
 7. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec – 1 grant na kwotę
  19.120,00 zł
 8. Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej – 2 granty na kwotę 35.164,00 zł
 9. Towarzystwo Miłośników Muzyki, Mystków-Mszalnica – 1 grant na kwotę 30.000,00 zł
 10. Stowarzyszenie Miłośników Kamionki Małej – 1 grant na kwotę  5.485,00 zł.
 11. Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionce Wielkiej – 1 grant na kwotę 8.000,00 zł.
 12. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie – 2 granty na kwotę 31.160,00 zł.
 13. Koło Gospodyń Wiejskich w Siołkowej – 1 grant na kwotę 21.550,00 zł.
 14. Stowarzyszenie Turystyczna Wieś Retro – 2 granty na kwotę 60.000,00 zł
 15. Stowarzyszenie Stara Baśń – 1 grant na kwotę 23.240,00 zł.
 16. Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej – 1 grant na kwotę 8.053,00 zł.
 17. Towarzystwo Miłośników Kamionki Wielkiej – 1 grat na kwotę 15.823,00 zł.

O postępach i efektach realizacji poszczególnych zadań będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej LGD.

Wszystkim Grantobiorcom gratulujemy i  życzymy sukcesów w realizacji ich zadań !