chelmiec.pl

Przyszłość LGD

W dniu 17.03 br. w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego Korony Sądeckiej w Paszynie odbyło się spotkanie dotyczące omówienia zmian w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którym udział wzięli: Pan Roman Wcisło - Z-cą Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, włodarze lokalni (Pan Bernard Stawiarski - Wójt Gminy Chełmiec, Pan Paweł Fyda - Burmistrz Miasta Grybów, Pan Andrzej Poręba - Zastępca Wójta Gminy Grybów, Pani Małgorzata Borczyk - przedstawiciel Gminy Kamionka Wielka,), zarząd LGD (Pan Marcin Bulanda, Pan Maciej Nowak, Pan Jan Pasiut, Pani Kinga Chrząstowska, Pan Andrzej Poręba) a także pracownicy biura (Pani Monika Turek, Pani Magdalena Dąbrowska).

Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowej działalności naszego stowarzyszenia a także do przedstawienia planów na przyszłość w związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział oraz konstruktywną rozmowę.

Galeria zdjęć