chelmiec.pl

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PRZEDSZKOLAKI TO MY”

Z przyjemnością informujemy, że 30 września br. LGD „KORONA SĄDECKA” oraz Gmina Chełmiec podjęły uchwały w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej „PRZEDSZKOLAKI TO MY”. Jest to efekt systematycznie rozwijanej od 2010 roku działalności w zakresie wychowania przedszkolnego. Przypomnijmy: obecnie LGD prowadzi 5 przedszkoli dla 252 dzieci.  Forma prowadzenia kolejnego, tj. spółdzielnia socjalna, jest odpowiedzią na pojawiające się wyzwania ale też możliwości wynikające z rozwoju tzw. ekonomii społecznej.

Samo założenie Spółdzielni to element projektu współpracy pn. „KREATOR PRZEDSIEBIORCZOŚCI”, w którym uczestniczy 21 lokalnych grup działania. W ramach przedmiotowego projektu LGD „KORONA SĄDECKA” pozyskała środki w wysokości 57 tys. zł, które zostaną przeznaczone na zakup mebli, zabawek i materiałów dydaktycznych.

Planuje się, że proces rejestracji Spółdzielni w KRS zakończy się w bieżącym roku. Natomiast realne funkcjonowanie przedszkola to już I kwartał 2020 r. Placówka, zlokalizowana w Biczycach Dolnych, będzie miała charakter integracyjny i obejmie edukacją przedszkolną 20 dzieci. Jednocześnie stworzy warunki do zatrudnienia 5 osób.