chelmiec.pl

Stowarzyszenie LGD "Korona Sądecka" rozpoczęła realizację projektu współpracy pn. „Nasze Lokalne Dziedzictwo-poznaj, szanuj, rozwijaj!”

Celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa bazującego na zasobach kulturowych i turystycznych partnerskich LGD poprzez organizację przedsięwzięć kulturalno- promocyjnych oraz utworzenie centrów produktu turystycznego i kulturowego, co wpłynie na rozpoznawalność obszaru partnerskich LGD, która nastąpi do czasu złożenia wniosku o płatność.

W projekcie współpracy uczestniczą:

  • LGD "KORONA SĄDECKA"
  • Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sądeckiego"
  • LGD „Brama Beskidu”
  • LGD „Beskid Gorlicki”
    LGD „Stobrawski Zielony Szlak”
  • Obcianske zdruzenie, Miestna akcna skupina OKO- LGD SŁOWACJA
  • Obcianske zdruzenie, Miestna akcna skupina OPAL- LGD SŁOWACJA

Ideą projektu jest wypromowanie dziedzictwa bazującego na zasobach kulturowych i turystycznych partnerskich LGD poprzez organizację przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych oraz utworzenie centrów produktu turystycznego i kulturowego.

 W wyniku projektu realizacji projektu współpracy:

1. utworzone zostaną 4 centra produktu turystycznego i kulturowego w miejscowościach: Paszyn, Wysowa Zdrój, Piwniczna, Pokój,

2. zorganizowane zostaną 3  przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych, w których będą uczestniczyć wszystkie partnerskie LGD tj.  Wyszechradzki Festiwal Kultur Ptaszkowej i w Nawojowej, Stobrawski Festiwal Produktu Turystycznego,

3. wykonane zostaną materiały promujące projekt i zasoby turystyczno- kulturowe partnerów.