chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

Szkolenia dla organizacji pozarządowych!!!

Nowa perspektywa finansowa nabiera tempa, stąd to dobry moment na poznanie zasad obowiązujących w świecie projektowym i nie tylko. LGD "KORONA SĄDECKA" zaprasza więc organizacje pozarządowe z terenu gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasta Grybów na cykl szkoleń tematycznych (szczegółowy wykaz oraz terminy na załączonej karcie). Co należy zrobić?

1. wypełnić kartę zgłoszenia (do pobrania);
2. wysłać ją na adres e-mail: stowarzyszenie@lgdkoronasadeck.pl bądź na
adres korespondencyjny stowarzyszenia: LGD "KORONA SĄDECKA", ul.
Papieska 2, 33-395 Chełmiec

*w terminie: do 30.08.2023 r.*

Każda organizacja pozarządowa może zgłosić 2 osoby, przy czym druga osoba zostanie wpisana na listę rezerwową. W przypadku dużej liczby zgłoszeń określono 2 kryteria wyboru: liczba działań zrealizowanych na rzecz rozwoju społeczności lokalnej w ciągu ostatnich dwóch lat; kolejność zgłoszeń. Podmioty ekonomii społecznej mogą zadeklarować udział we wszystkich lub w wybranych szkoleniach. _

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH I ŻYCZYMY EFEKTYWNIE SPĘDZONEGO CZASU :)

Szkolenie jest realizowane w ramach operacji własnej pn. "Centrum Organizacji Pozarządowych Korony Sądeckiej" , współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER " objętego PROW 2014-2020.

Karta zgłoszenia