chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

SZKOLIMY SIĘ!

5 września 2023 roku w Centrum Produktu Kulturowego i Turystycznego w Paszynie ruszyły szkolenia dla organizacji pozarządowych w ramach operacji własnej pn. "Centrum Organizacji Pozarządowych Korony Sądeckiej".

Organizacjom pozarządowym, które zostały zrekrutowane do projektu została już przekazana przez fachowców garść przydatnej wiedzy projektowej. Przed nami jeszcze szereg zaplanowanych tematów takich jak: Odpłatna działalność statutowa, Tworzenie budżetów w podmiotach ekonomii społecznej, Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz wiele innych, które z pewnością zainteresują nie jedną organizację.

Uczestnicy szkolenia zaopiekowani są również przez nasze niezawodne Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowują pyszne przysmak.

Wszystkim kursantom dziękujemy za obecność, zaangażowanie w szkolenia i życzymy dalszej solidnej dawki wiedzy w kolejnych dniach warsztatów.

Galeria zdjęć