chelmiec.pl

Umowa na przedszkole w Kamionce Wielkiej i Paszynie odebrana.

27 października 2017 roku Wójt Gminy Chełmiec – Bernard Stawiarski, Wójt Gminy Kamionka Wielka – Kazimierz Siedlarz i prezes LGD „Korona Sądecka” – Marcin Bulanda odebrali z rąk Członka Zarządu Województwa Małopolskiego – Leszka Zegzdy umowę o dofinansowanie projektu „Równy start dla każdego Malucha”.

27 października 2017 roku Wójt Gminy Chełmiec – Bernard Stawiarski, Wójt Gminy Kamionka Wielka – Kazimierz Siedlarz i prezes LGD „Korona Sądecka” – Marcin Bulanda odebrali z rąk Członka Zarządu Województwa Małopolskiego – Leszka Zegzdy umowę o dofinansowanie projektu „Równy start dla każdego Malucha”. Projekt ten jest realizowany przez LGD „Korona Sądecka” w partnerstwie z Gminą Chełmiec i Gminą Kamionka Wielka z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 – Wychowanie przedszkolne - SPR. Wartość projektu to 1 524 816,00 zł z czego dofinansowanie unijne 1 296 090,00 zł. W ramach projektu planuje się utworzyć 3 oddziały przedszkolne dla 72 dzieci z czego 2 oddziały w Paszynie a 1 w Kamionce Wielkiej.

Przedszkole w Kamionce Wielkiej zostało uruchomione we wrześniu 2017 roku. Darmową opieką przedszkolną przez rok objętych jest 22 dzieci. Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach dodatkowych z rytmiki/tańca, języka angielskiego, plastyki, gimnastyki korekcyjnej oraz specjalistycznych zajęć z logopedą i psychologiem. Dwie nauczycielki podniosą swoje kwalifikacje i kompetencje dzięki udziałowi w projekcie. Ze środków projektu wyposażono oddział przedszkolny, zakupiono sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne i zabawki.

Przedszkole w Paszynie zostanie uruchomione od września 2018 roku, w chwili obecnej Gmina Chełmiec jest w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy który je wybuduje. Do przedszkola w Paszynie uczęszczać będzie 50 dzieci, a przez okres realizacji projektu - 1 rok - przedszkole będzie darmowe z pełnym wyżywieniem. Dzieci będą mogły skorzystać w tym czasie z zajęć dodatkowych: rytmika, taniec, język angielski, plastyka, hipoterapia, dogoterapia oraz z specjalistycznej porady logopedy i psychologa. Z środków projektu planuje się także w pełni wyposażyć 2 oddziały przedszkolne oraz zakupić sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne i zabawki.

Projekt „Równy start dla każdego Malucha” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

Galeria zdjęć