chelmiec.pl

UWAGA:NABORY!!!

Ruszają nabory wniosków na:

  • Granty - Inicjatywy prośrodowiskowe
  • Granty - Promocja przedsiębiorczości
  • Granty - Oferta kulturalna
  • Granty - Produkty turystyczne
  • Inne - Budowa lub dostosowanie obiektów kulturalnych

Dokumentację projektową należy składać w biurze LGD „KORONA SĄDECKA” w dniach 10-24 lutego 2020 r. w godz. 8.00 -15.00.

Zobacz szczegółowe informacje o naborach